Kam naudojami motociklai ir mopedai

Motociklų ir mopedų varikliai naudojami kilnojamiesiems vandens siurbliams, elektros stotelėms, gatvių valymo, žoly­nų karpymo mašinoms, piūklams, vibratoriams, gokartams kitiems reikalams.

Siuo metu Tarybų Sąjungoje motociklai gaminami Iževs­ke, Irbite, Minske, Kijeve, Kovrove. Tuloje gaminami motoroleriai „Tyaa”, Kirove „Bsurxa”. Rygoje gaminami mopedai „Pura”, Lvove ir Penzoje    motoriniai dviračiai. Variklius mopedams „Pnra” tiekia Siaulių gamykla „Vairas”.

TSRS importuoja šiuos motociklus: čekoslovakiškus „Ja­va”, „CZ”, „ESO”, vengriškus „Pannonia”, iš VDR —„MZ”, „AWO”, „Simson”. įvežami taip pat čekoslovakiški motoro- „Cezeta”, mopedai „Javeta-sport”, „Javeta-standart”, mopedai „Simson”.

Kokius motociklus gamina Bulgarijoje

Bulgarijoje gaminami 250 cm3 dvitakčiai motociklai „Bal­kan”, kurių konstrukcija turi daug bendro su čekoslovakiš­komis „Javomis”.

Lenkijoje gaminami keturių taktų 350 ir 500 cm3 motociklai „Junak”, 125 ir 175 cm3— dvitakčiai motociklai „WSK”. Jugoslavijoje Zagrebo gamykla „Tomos” motociklus ir mopedus gamina pagal firmos „Puch”, o Sarajevo gamykla „Pretis”— motociklus ir motorolerius pagal firmos „NSU” licenzijas.

Italijoje motociklus gamina „Moto-Guzzi”, „Gilera”, „MV-Augusta”, „Dukati” (Ducati), „Giro d’Italia” ir kitos firmos. Italijoje labai paplitę maži 50-75 cm3 motociklai ir mopedai. Juos gamina „Morini”, „Benelli”, „Rumi”, „Parilla”, „Mondial”, „Motobi” ir kitos firmos.

Stambiausia pasaulyje moto­ciklų gamykla

Japonijos firma „Honda”— stambiausia pasaulyje moto­ciklų gamykla. Per metus ji gamina daugiau kaip 1,8 mili­jono motociklų. Garsios yra ir japornį firmos „Jamacha”, „Suzuki”, „Kavasaki”. 1973 m. „Suzuki” pagamino eksperi­mentinius motociklus su 45 kW galios vieno cilindro Van­kelio varikliais.

Anglų firmos „Vilje” (Villiers), „Ekselsier” (Exelsior), „Grivs”                 (Greeves), „Frensis-Barnet” (Fransis-Barnett), „Ariel” gamina motociklus su dvitakčiais varikliais. „Vilje” gamykla yra didžiausia pasaulyje dvitakčių motociklinių va­riklių gamykla. Anglų firmos „Norton”, „Triumf” (Triumph), „BSA”, „AJS”, „Rojal” (Royal), „Enfield”, „Metčles” (Match­less), „Vincent” gamina 500-650 cm3 darbinio tūrio moto­ciklus su keturtakčiais varikliais.

Švedai turi dvi motociklų gamyklas —„Huskvarna” (Husqvarna) ir „Monark”. Vakary Vokietijoje motociklus gamina šios firmos: „NSU”, „BMW”, „DKW”, „Puch”, „Ciundap” (Zūndapp) ir kitos. Jungtinėse Amerikos Valstijose motociklus gamina „Har­ley-Devidson”, „Indian” ir kitos firmos. JAV motociklai ne­populiarūs ir naudojami tik policijoje ir kariuomenėje.

Motociklų ypatybės

Kiekvienos šalies motociklai turi savitas ypatybes. Tary­binial motociklai pritaikyti blogesniems keliams, žemesnės kvalifikacijos vairuotojams, todėl jie paprastesni, tvirtesni, patvaresni, bet ir sunkesni. Svedijoje mokesčių sistema ir rei­kalavimai vairuotojo teisėms gauti ypač palankūs, kai moto­ciklo masė ne didesnė kaip 75 kg. Todėl švediški motociklai labai lengvi, detalėms naudojami lengvųjų metalų lydiniai ir atsparūs chromo-molibdeno plienai. Itališki motociklai pasi­žymi dideliu greitėjimu, konstrukcijos novatoriškumu; jie va­dinami temperamentingais ir lyginami su raketomis. Gerus lenktyninius motociklus gamina čekoslovakai, italai, anglai, vokiečiai. Pastaruoju metu vis daugiau ima garsėti japoniški motociklai.

Daugilausia motociklų gaminama Japonijoje — apie 3,7 mi­lijono per metus, Prancūzijoje — 1,2 milijono. Tarybų Sąjun­goje 1973 metais pagaminta daugiau kaip 930 tūkstančių mo­tociklų ir motorolerių.

Šaltinio kategorija: motociklų supirkimas

Motociklams buvo naudojami vieno ir kelių cilindrų oru ir vandeniu aušinami varikliai

Motociklams buvo naudojami vieno ir kelių cilindrų oru ir vandeniu aušinami varikliai. Buvo motociklų ir labai ori­ginalios konstrukcijos. Pavyzdžiui, vokišką markės „Megola” motociklą varė penkių cilindrų, natūraliai oru aušinamas žvaigždinis variklis, pritvirtintas prie priekinio rato. Cilind­rt) blokas sukosi kartu su ratu, o variklio velenas, sujungtas su bloku planetine pavara,— priešinga kryptimi. Manyta, kad besisukantieji cilindrai bus geriau oru aušinami ir nekais.

Kokius bruožus įgavo motociklas

Šio amžiaus pradžioje motociklas įgavo savitus konstruk­cinius bruožus, prasidėjo motociklų gamyba pramoniniu mastu, ėmė plisti ir pavadinimas „motociklas”. Sis žodis su­darytas iš lotyniško žodžio „motor”— variklis ir graikiško žodžio „kyklos”— ratas. Pirmojo pasaulinio karo metu moto­ciklas panaudotas kariuomenėje. 1924 metais Vokietijoje apie 180 gamyklų gamino 240 modelių motociklus.

Carinė Rusija motociklų negamino. Pirmasis tarybinis motociklas „CO” sukonstruotas 1924 metais Maskvoje. 1928 m. Iževsko mašing gamykloje pagaminti pirmieji tary­biniai motociklai kl)K, o 1933 metais pradėta serijinė jų ga­myba.

Sunkitujų motociklų su priekabomis gamyba prasidėjo 1935 m. Charkove ir Podolske. Charkove buvo gaminami vie­no cilindro keturtakčiai motociklai, Podolske — dviejų ci­1indrų V formos keturtakčiai motociklai.

Motociklų pramonė XIX amžiaus viduryje

XIX amžiaus viduryje, vykstant pramonės sparčiai tobulėjo degininiai (vidaus degimo) varikliai. K. Bencas 1885 m. benzininj variklj pritaikė triratei karietai — pirmajam automobiliui, o 1886 m. G. Daimleris — mediniam dviračiui — pirmajam motociklui (3 pav.). G. Daimlerio motociklo ratai buvo apmauti geležiniais lankais, ark-linis balnas pritvirtintas viirš cilindro 860 mm aukštyje. Motociklininkas kojomis nesiekė žemės, todėl, norint išlaikyti pusiausvyrą, reikėjo atraminių ratuktį šonuose. Variklis vie¬no cilindro, 264 cm3 talpos, 700 sūk/min, 0,5 AG. Ant variklio veleno buvo ventiliatoriaus sparnuotė cilindrui aušinti. Motociklo masė (svoris) — 90 kg, greitis — nuo 6 iki 12 km/h. Variklio velenas su užpakaliniu ratu sujungtas plokščiu dir¬žu ir krumpliaratine pavara. Prie užpakalinio rato stipinų pritvirtintas didysis krumpliaratis su vidiniais krumpliais. Mažasis krumpliaratis ir du skirtingo skersmens didieji diriniai skriemuliai užmauti ant papildomo velenėlio, pritvir­tinto prie rėmo kairėje rato pusėje. Ant variklio veleno buvo du skirtingo skersmens mažieji diržiniai skriemuliai. Norint sukti ratą, reikėjo svirtimi su ritinėliu jveržti vieną arba kitą diržą. Taigi diržinė pavara atliko dabartinės sankabos ir dvie­jų laipsnių pavarų dėžės vaidmenj.

1895 metais motociklui panaudotos 1888 metais J. Dan­lopo antrą kartą išrastos* oro pripučiamos guminės (pneu­matinės) padangos.

Šaltinis: – oron.lt – motociklų supirkimas

Motociklas – ekonomiška transporto priemonė

Motociklas — paprasta, pigi, greita, ekonomiška transpor­to priemonė. Ji sėkmingai panaudojama žemės ūkyje, preky­boje, kariuomenėje, sportinėse varžybose. Motociklas — tai mechaninis žirgas. Motociklininkas turi būti drąsus, ištver­mingas, greitos orientacijos, todėl motociklus ir motorolerius ypač mėgsta jaunimas.

Tačiau motociklas yra pavojinga ir, atsižvelgiant j mūsų respublikos klimatą, sezoninė •transporto priemonė. Mažas neapdairumas, vairavimo klaida, neteisingas eismo situaci­jos ivertinimas — ir galima sunkiai susižaloti, tapti invalidu arba net ir užsimušti. Todėl motociklininkas turi gerai žinoti ne tik eismo taisykles, bet nusimanyti ir apie motociklo san­darą, priežiūrą bei remontą. Jis turi žinoti motociklo dinami­nes ypatybes, ypač jo pastovumą stabdant, sukant, važiuojant slidžiu keliu. Patyręs motociklininkas ne tik moka reguliuoti motociklo mechanizmus, bet sugeba laiku pastebėti gedimus ir juos pašalinti.

Koks turi būti motociklininkas

Labai svarbu, kad motociklininkas mokėtų teikti pirmąją pagalbą. Mokant suteikti pirmąją pagalbą, ištikus avarijai, galima išgelbėti sužeistuosius.

Kiekvienas motociklininkas kelyje turi būti ypač draus­mingas, atidus ir mandagus, griežtai laikytis eismo taisyklių, o tai, kartu su kitų eismo dalyvių drausmingumu, ir sudaro saugų eismą.

Knygelėje pateikiamos reikalingiausios žinios apie moto­ciklus, motorolerius, mopedus, apie jų sandarą, priežiūrą, remontą, vairavimo techniką, motosportą ir kitus dalykus.

Seniausia sausumos transporto priemonė — tai žmonių arba gyvulių velkamos rogės, o šiai dienai – motociklas arba motoroleris. Didelė pažanga šioje srityje padaryta, išradus ratą ir pritaikius jį vežimui. Žmonės ištisus šimtmečius siekė pasigaminti tokį vežimą, kuriuo būty galima važiuoti pačiam, sukant jo ratus. Zmogaus jėga va­rorni vežimai atsirado tik XVIII amžiaus antrojoje pusėje. Tokius vežimus bandė pasigaminti nagingi meistrai išradėjai L. Samšurenkovas (1751), I. Kulibinas (1791), E. Artamo­novas (1801) ir kiti. Tačiau to meto vežimai dėl didelio svo­rio ir sunkiai besisukančių ratų netiko naudoti, nes tokiam vežimui varyti neužteko žmogaus jėgos. Tobulinant vežimus, buvo mažinamas ratų skaičius, panaudojami meta­liniai apkaustai. Lengviausias vežimas — dviejų ratų. Ap­žergus toki dviratį ir kojomis atsispyrus žemės, buvo galima važinėti. Važinėjant dviračiais, ypač greičiau riedant I pakalnę, įsitikinta, kad, sukiojant priekinj vairuojamąjį ratą, galima išlaikyti ir pusiausvyrą. Pirmieji dviračiai patraukda­vo meistrų išradėjų dėmesį ne tiek savo praktine nauda, kiek noru sukurti kažką novatoriškiau, originaliau.

Artamonovas savo dviračiu/motociklu

1801 metais E: Artamonovas savo dviračiu iš Uralo nu­važiavo j Maskvą. Vokietijoje medinj dviratj 1813 metais pa­sigamino ir juo važinėjo K. Draisas. Dabartinę for­mą dviratis jgijo 1860-1865 metais*.

1974 m. Italijoje aptiktas Leonardo da Vinčio 1504 m. dviračio pie­šinys. Abu dviračio ratai vienodo skersmens, užpakalinis ratas sukamas pedalais ir grandine, priekinė šakutė lenkta.

Su mumis pasidalino motociklų ir motorolerių supirkėjas – oron.lt. Šis tekstas priskirtas prie motociklų supirkimas kategorijos.